این شرکت از ابتدای شروع فعّالیّت با راه اندازی بخش بازرگانی خارجی و بهره گیری از افراد مجرّب و مسلّط به امور بازرگانی بین الملل، امور بانکی و گمرکی؛ توانسته است ارتباطات گسترده ای را با سازندگان و تأمین کنندگان معتبر اروپایی، آمریکایی و آسیایی در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد و با تکیه بر آن، اقدام به تأمین بسیاری از سفارشات مورد نیاز مشتریان خود؛ در بخش های ختلف صنایع نفت و گاز کند. این واحد، سفارشات و درخواست مشتریان خود را براساس جدیدترین استانداردهای فنّی بین المللی و با رعایت کلّیّه قوانین و مقررّات داخلی و بین المللی تجارت؛ درکمترین زمان و با حدّاقل قیمت (ارزی یا ریالی) پی گیری، تأمین و تحویل می نماید. همچنین این شرکت توانسته است با اثبات توانایی های خود و ایجاد حسن سابقه، نمایندگی شرکت  تولید کننده لوله های فلزّی و غیر فلزّی  CALEP را اخذ و به عنوان نماینده ی فروش محصولات آن در ایران فعّالیّت نماید. در زیر فهرست برخی از محصولات و اقلام قابل تامین توسط بخش بازرگانی شرکت AS و همچنین شرکت هایی که تاکنون با آنها همکاری داشته ایم آمده است.